Naslovnica » Pravilnici

Objave: Pravilnici

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupka imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupka imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika

Statut Doma za starije osobe Vela Luka 2023.godina

Statut Doma za starije osobe Vela Luka 2023.godina

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

2-Pravilnik o jednostavnim nabavama 2023 (2)

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika Doma za starije osobe Vela Luka

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o zakupu poslovnog prostora

Pravilnik o zakupu poslovnog prostora

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezano za zaštitu dostojanstva radnika

U skladu sa odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, Etičkog kodeksa radnika i ostalim internim aktima ustanove imenovana je osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezano za zaštitu dostojanstva radnika. U prilogu je Odluka: Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika

 

Procedure fiskalne odgovornosti

Procedura zaprimanja računa i njihova provjera

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura o načinu i postupku preuzimanja obveza

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninom

 

Statut Doma za starije osobe Vela Luka

STATUT

Pravilnici

PRAVILNIK O RADU

Sistematizacija-i-ustroj-Doma-Vela-Luka

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prijemu i otpustu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o kućnom redu

Etički kodeks-Vela Luka

Pravilnik o korištenju službenih vozila

PRAVILNIK-O-NABAVI-ROBA-I-USLUGA-MALE-VRIJEDNOSTI

 

Skip to content