Naslovnica » Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Vela Luka koje se nalazi na adresi:  https://www.dom-velaluka.hr/

Stupanj usklađenosti

Instalacijom opcija za promjenu veličine i vrste fonta, promjenu kontrasta i promjenu boje pozadine izvršena je dodatna prilagodba mrežnog sjedišta https://www.dom-velaluka.hr/ u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežno sjedište https://www.dom-velaluka.hr/ većinom je usklađeno sa Zakonom osim nekih manjih neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Razlozi zbog kojih bi određeni dio sadržaja na ovoj web stranici mogao biti nepristupačan su sljedeći:

  • ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pojedine vrste datoteka ( .doc, .xls) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • neki izbornici s poveznicom se otvaraju prelaskom umjesto klikom
  • nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom

Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 29. kolovoza 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 29. kolovoza 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Doma Vela Luka korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ravnatelj@dom-velaluka.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom ili putem elektroničke pošte na adresi: pristupacnost@pristupinfo.hr

 

Skip to content