Naslovnica » Tijela Doma

Tijela Doma

Upravno vijeće

Domom upravlja upravno vijeće, koje ima pet članova, od kojih su tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika i jedan predstavnik korisnika.

Predstavnike Osnivača bira i imenuje župan.

Predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Predstavnika korisnika biraju korisnici na skupu korisnika, a imenuje ga Osnivač.

Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Ravnatelj

Ravnatelja Doma imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Ravnatelj je voditelj Doma, organizira i vodi rad i poslovanje Doma te predstavlja i zastupa Dom. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Doma.

Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

Ravnateljica Doma je Nikolina Žuvela, dipl.socijalna radnica, kontakt broj 020 812 510

Stručno vijeće

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Doma, tj. socijalna radnica, voditelj odjela za brigu o zdravlju i pojačanu njegu korisnika te medicinske sestre.

Sjednice stručnog vijeća sazivaju se najmanje jednom tromjesečno, a po potrebi ili na zahtjev ravnatelja i češće.

Skip to content