Home » Zahtjev za prijem

Zahtjev za prijem

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM U DOM

  • ZAHTJEV za smještaj u Dom
  • RODNI LIST
  • ODSJEČAK ZADNJE MIROVINE
  • OBRAZAC LIJEČNIČKE POTVRDE za ostvarivanje prava na smještaj – ispunjen i ovjeren od liječnika opće prakse
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
  • PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE
  • PRESLIKA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – obvezno naznačiti datum isteka police dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • IZJAVA OBVEZNIKA PLAĆANJA O PLAĆANJU TROŠKOVA DOMA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE OBVEZNIKA PLAĆANJA.

Napomena:

Nakon predaje sve potrebne dokumentacije potrebno je socijalnom radniku u Domu javiti svaku promjenu zdravstvenog stanja.

Kod smještaja korisnika u dom obvezno donijeti:

– zdravstvene iskaznice,

– zdravstveni karton i

– lijekove.

Dokumentacija i zahtjev za smjestaj GDPR