Naslovnica » Javna nabava

Objave: Javna nabava

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

PLAN NABAVE_2022-IZMJENE I DOPUNE_I

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe Vela Luka, Ulica 3, br. 1, 20270 Vela Luka, OIB: 29035775999 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava sukob interesa

 

 

Statističko izvješće 2021.godine

STATISTIČKO IZVJEŠĆE_2021

PLAN NABAVE ZA 2022.GODINU

Plan nabave za 2022.godinu

Plan nabave 2021.godine

PLAN NABAVE 2021

Plan nabave za 2020.godinu

PLAN NABAVE 2020

MODERNIZACIJA DIZALA

2019 DOKUM. nadmetanje NABAVA I MONTAŽA GRUPE UPRAVLJANJA ZA DIZALO

ponudbeni list

poziv ponuditeljima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije

Nabava i montaža grijača tople vode u postojeće spremnike

2019 DOKUM. nadmetanje NABAVA I MONTAŽA GRIJAČA TOPLE VODE

Poziv ponuditeljima

OBRAZAC PONUDBENOG LISTA

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana nabave listopad

Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka

1. Mapa 1

2. Mapa 2.

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Poziv za prethodno savjetovanje)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Zapisnik – istrazivanje trzista)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Dokumentacija o nabavi)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Prilog 3. – Troskovnik)

Obavijest o nadmetanju EO – DZSO Vela Luka 2019.

(Odluka o odabiru – ZGS Capitalis d.o.o. i co)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Zapisnik pregled i ocjena ponuda)

EO – DZSO Vela Luka 2019. (Izvješće o prethodnom savjetovanju)

Izjave (Sukob interesa i objektivnost – Povjerenstvo)

EO – DZSO Vela Luka (Ugovor – ZGS Capitalis d.o.o. i Co.)

Skip to content