Naslovnica » Javna nabava

Objave: Javna nabava

Izmjene i dopune Plana nabave br.2

Izmjene i dopune Plana nabave br.2

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022.godinu

STATISTIČKO IZVJEŠĆE_2022

Nabava rukavica za higijenske potrebe i njegu

Odluka o odabiru Rukavice za higijenske potrebe i njegu

ZAPISNIK O PREGLEDU PONUDA

 

96-DON rukavice

Poziv na dostavu ponuda rukavice

rukavice_PRILOG 1_TROSKOVNIK

Nabava zdravstvenog materijala i sredstava za dezinfekciju

Odluka o odabiru zdravstveni materijal i sredstva za dezinfekciju

ZAPISNIK O PREGLEDU

 

Poziv na dostavu ponuda zdravstveni materijal i sredstva za dezinfekciju

PRILOG 1_TROSKOVNIK

94-DON zdravstveni materijal i sredstva za dezinfekciju

Poziv na dostavu ponuda za nabavu vozila

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da nam u postupku jednostavne nabave dostave ponudu za predmet nabave robe: Nabava vozila, evidencijski broj nabave: JN-12/2023.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog Poziva, putem elektroničke pošte na adresu: ekonom@dom-velaluka.hr zaključno sa 21.03.2023. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda vozilo

DON

Prilog 2_TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Prilog_1_TROSKOVNIK

Izmjene i dopune Plana nabave za 2023.godinu br.1

Izmjene i dopune plana nabave za 2023.godinu br.1

Plan nabave za 2023.godinu

Plan nabave za 2023.godinu

Izmjene i dopune Plana nabave br.2

Izmjene i dopune dopune Plana nabave br.2

Nabava osobnog vozila JN-14/2022

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da nam u postupku jednostavne nabave dostave ponudu za predmet nabave robe: Nabava osobnog vozila, evidencijski broj nabave : JN-14/2022.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave osobnog vozila

Dokumentacija o nabavi

Odluka o početku postupka nabave-Nabava osobnog vozila

Poziv za dostavu ponuda-Nabava osobnog vozila

Prilog 2_TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Prilog_1_TROSKOVNIK

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

PLAN NABAVE_2022-IZMJENE I DOPUNE_I

Skip to content