Naslovnica » Javna nabava » Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe Vela Luka, Ulica 3, br. 1, 20270 Vela Luka, OIB: 29035775999 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava sukob interesa

 

 

Skip to content