Naslovnica » Javna nabava (Page 2)

Objave: Javna nabava

Nabava osobnog vozila JN-14/2022

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da nam u postupku jednostavne nabave dostave ponudu za predmet nabave robe: Nabava osobnog vozila, evidencijski broj nabave : JN-14/2022.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave osobnog vozila

Dokumentacija o nabavi

Odluka o početku postupka nabave-Nabava osobnog vozila

Poziv za dostavu ponuda-Nabava osobnog vozila

Prilog 2_TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Prilog_1_TROSKOVNIK

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

PLAN NABAVE_2022-IZMJENE I DOPUNE_I

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dom za starije osobe Vela Luka, Ulica 3, br. 1, 20270 Vela Luka, OIB: 29035775999 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava sukob interesa

 

 

Statističko izvješće 2021.godine

STATISTIČKO IZVJEŠĆE_2021

PLAN NABAVE ZA 2022.GODINU

Plan nabave za 2022.godinu

Plan nabave 2021.godine

PLAN NABAVE 2021

Plan nabave za 2020.godinu

PLAN NABAVE 2020

MODERNIZACIJA DIZALA

2019 DOKUM. nadmetanje NABAVA I MONTAŽA GRUPE UPRAVLJANJA ZA DIZALO

ponudbeni list

poziv ponuditeljima

Izjava o nekažnjavanju

Izjava ponuditelja o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije

Nabava i montaža grijača tople vode u postojeće spremnike

2019 DOKUM. nadmetanje NABAVA I MONTAŽA GRIJAČA TOPLE VODE

Poziv ponuditeljima

OBRAZAC PONUDBENOG LISTA

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana nabave listopad

Skip to content