Home » Zahtjev za prijem

Zahtjev za prijem

Potrebna dokumentacija za prijam u dom

Zamolba s sljedećim prilozima:

  • Zamolba
  • Domovnica – original
  • Rodni list – original
  • odsječak zadnje mirovine;
  • Zdravstvena svjedodžba – izdana od liječnika opće prakse
  • liječničko uvjerenje da osoba ne boluje od duševnih i zaraznih bolesti;
  • Izjava o plaćanju troškova Domu (eventualnih iznad mirovine ili inih primanja)od strane obveznika plaćanja koji je u radnom odnosu i ovjerena kod javnog bilježnika;
  • Izjava o preusmjeravanju mirovinskih i inih primanja Domu ovjerena kod javnog bilježnika;
  • Preslika: osobne iskaznice,  zdravstvene iskaznice i police dopunskog zdravstvenog osiguranja potencijalnog korisnika usluga