Home » Ustroj Doma

Ustroj Doma

Poslovi u Domu organiziraju se i obavljaju u dvije ustrojstvene jedinice (odjela):

  1. Odjel pojačane njege i skrbi o zdravlju korisnika
  2. Odjel zajedničkih pomoćnih i tehničkih poslova i izvaninstitucionalne skrbi

Odjeli imaju voditelje koje imenuje i razrješava ravnatelj između radnika te jedinice. Računovodstveni i administrativni poslovi, te poslovi socijalnog rada pod neposrednim su rukovođenjem ravnatelja.