Home » Usluga smještaja

Usluga smještaja

Usluge

Smještaj
Pružanje usluge smještaja odnosi se na stanovanje, prehranu, brigu o zdravlju, njegu i održavanje osobne higijene, pomoć pri održavanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena.

Usluga stanovanja
Usluga stanovanja obuhvaća održavanje čistoće prostorija, opreme i odjeće koja se obavlja dnevno, tjedno i mjesečno prema Pravilniku o kućnom redu Doma. Pranje i peglanje posteljnog rublja odvija se za odjel za pojačanu njegu dnevno a za stambeni dio jednom u dva tjedna ili po potrebi. Pranje i peglanje osobnog rublja za stambeni dio obavlja se jednom tjedno ili po potrebi. Generalno čišćenje soba obavlja se jednom mjesečno prema rasporedu.

Usluga prehrane
Hrana se priprema i poslužuje za korisnike smještaja kroz tri glavna obroka u restoranu ustanove, odnosno u sobama i na stacionaru.
Raspored serviranja u restoranu je slijedeći:
Zajutrak: 8:00-9:00
Ručak: 12:00-13:00
Večera: 18:00-19:00

U sobama i stacionaru obroci se serviraju:
Zajutrak: 7:30-8:30
Ručak: 11:30-12:30
Večera: 17:30-18:30

Dopunski obroci serviraju se dva puta na dan. Dijetni jelovnici pripremaju se svakodnevno prema uputi liječnika.
Svakodnevno se vrši dostava prehrane po kućama korisnika vaninstitucionalne skrbi i to jedan obrok na dan.

U ustanovi djeluje komisija za prehranu koja sastavlja jelovnik i brine o kvaliteti, potrebama i željama korisnika. Komisija je sastavljena od glavne kuharice, ekonoma, voditelja medicinskog odjela, socijalne radnice i jednog ili više korisnika. Svaka tri mjeseca kontrolira se mikrobiološka ispravnost hrane.