Home » Pristup informacijama

Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM U DOM

 • ZAHTJEV za smještaj u Dom
 • RODNI LIST
 • ODSJEČAK ZADNJE MIROVINE
 • OBRAZAC LIJEČNIČKE POTVRDE za ostvarivanje prava na smještaj – ispunjen i ovjeren od liječnika opće prakse
 • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE
 • PRESLIKA ZDRAVSTVENE ISKAZNICE
 • PRESLIKA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA – obvezno naznačiti datum isteka police dopunskog zdravstvenog osiguranja
 • PRESLIKA TEKUĆEG ILI ŠTEDNOG RAČUNA za uplatu eventualnih povrata sredstava
 • IZJAVA OBVEZNIKA PLAĆANJA O PLAĆANJU TROŠKOVA DOMA OVJERENA KOD JAVNOG BILJEŽNIKA
 • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE OBVEZNIKA PLAĆANJA.

Napomena:

Nakon predaje sve potrebne dokumentacije potrebno je socijalnom radniku u Domu javiti svaku promjenu zdravstvenog stanja.

 

Dokumentacija i zahtjev za smjestaj

Kod smještaja korisnika u dom obvezno donijeti:

– zdravstvene iskaznice,

– zdravstveni karton i

– lijekove.

 

Potrebna dokumentacija za sklapanje Ugovora za pružanje usluga pomoći u kući:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika odsječka zadnje mirovine