Home » Cjenik usluga

Cjenik usluga

Cijene smještaja

 • Pokretni korisnici u 1/1 2 400,00 kn
 • Pokretni korisnici u 1/2 2 200,00 kn
 • Pokretni korisnici u 1/3 2 000,00 kn
 • Polupokreni korisnici u 1/1 2 800,00 kn
 • Polupokreni korisnici u 1/2 2 600,00 kn
 • Polupokreni korisnici u 1/3 2 400,00 kn
 • Nepokretni korisnici u 1/1 3 000,00 kn
 • Nepokretni korisnici u 1/2 2 800,00 kn
 • Nepokretni korisnici u 1/3 2 600,00 kn

Dodatak za dijetalnu prehranu po danu 8,00 kn

Dodatak za serviranje hrane u sobi za Pokretne korisnike po obroku 5,00 kn

 

Cijene usluga pomoći u kući

 • Obavljanje kućnih poslova u domu korisnika 40,00 kn/sat
 • Održavanje osobne higijene u domu korisnika 25,00 kn/pola sata
 • Usluga pranja rublja u praonici Doma 40,00 kn/pranje
 • Dostava toplih obroka u kuću korisnika 20,00 kn/obrok
 • Topli obrok u restoranu Doma 15,00 kn/obroku