Home » Cjenik usluga

Cjenik usluga

Cijene smještaja

  • Pokretni korisnici u 1/1 2 400,00 kn
  • Pokretni korisnici u 1/2 2 200,00 kn
  • Pokretni korisnici u 1/3 2 000,00 kn
  • Polupokreni korisnici u 1/1 2 800,00 kn
  • Polupokreni korisnici u 1/2 2 600,00 kn
  • Polupokreni korisnici u 1/3 2 400,00 kn
  • Nepokretni korisnici u 1/1 3 000,00 kn
  • Nepokretni korisnici u 1/2 2 800,00 kn
  • Nepokretni korisnici u 1/3 2 600,00 kn

Dodatak za dijetalnu prehranu po danu 8,00 kn

Dodatak za serviranje hrane u sobi za Pokretne korisnike po obroku 5,00 kn