Home » novosti

Category Archives: novosti

Promjena cijena usluge smještaja

Od 1.srpnja 2019.godine cijene usluga smještaja se povećavaju za 15%. Do promjena cijena došlo je temeljem prijedloga Dubrovačko-neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti i Odlukom Upravnog vijeća Doma za starije osobe Vela Luka donesenoj na 5.sjednici održanoj 19.lipnja 2019.godine.

Cjenik 2019

Potpisan ugovor sa izvođačem radova za projekt Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka

Dom za starije osobe Vela Luka, zastupan po ravnateljici Nikolini Žuvela, 8.05.2019.godine potpisao je ugovor sa izvođačem radova za projekt Energetske obnove zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi Ulica 3.br.1, Vela Luka. Odabrani izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata: Capitalis d.o.o., Crivac d.o.o. i Klima sistemi d.o.o. zastupani po direktoru Miho Klečak.

Radovi po ovom projektu uključuju povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, zamjenu vanjske stolarije, zamjenu postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

26.listopada 2018.godine, ravnateljica Nikolina Žuvela sudjelovala je na svečanom uručivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Vela Luka na adresi ulica 3, broj 1, Vela Luka.

Domu je kao prijavitelju projekta ovim ugovorom dodjeljeno 1.483.904,69 kuna bespovratnih sredstava. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 4.054.650,57 kuna.

Cilj projekta je obnovom energetske funkcionalnosti zgrade ostvariti uštedu toplinske energije od 85,61%.

Glavni projekt se sastoji od izmjene krovišta iznad grijanog prostora, povećanja toplinske zaštite vanjskog zida, povećanja toplinske zaštite poda prema vanjskom prostoru, zamjena vanjske stolarije te ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode.

Izmjene Zahtjeva za smještaj u Dom

Obavještavamo poštovane korisnike kako je, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju  izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), došlo do promjena u potrebnoj dokumentaciji za prijem u Dom.

Molimo Vas da obratite pozornost na izmjene u slijedećem linku.

Dokumentacija i zahtjev za smjestaj GDPR

 

Promjene cijena usluga

Od 1.05.2018.godine Odlukom upravnog vijeća ustanove i uz Suglasnost osnivača Dubrovačko-Neretvanske županije,

mijenjaju se cijene usluga Doma.